Câu chuyện nhà Sáng lập TeamX100

Phùng Trọng Nghĩa - Nghĩa Maker

Chuyên gia Số #1 VN Huấn luyện Xây hệ thống bằng Affiliate

CEO&Founder 2 Công ty Công nghệ và Giáo Dục

Tư vấn chiến lược hơn 30 thương hiệu, nhãn hàng

Huấn luyện hơn 10,000 Học viên Online

Sáng lập Trường đào tạo Marketing Cao Cấp TeamX100

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0395 262 857

Email: [email protected]

Website: nghiamaker.com

Youtube: youtube.com/nghiamaker