In Progress
Bài học 1 of 0
In Progress

NGÀY 1

Admin Tháng Năm 9, 2021

THƯƠNG VỤ ĐẦU TIÊN


Khởi đầu giúp bạn hiểu thế nào về công việc về kinh doanh Thông Tin (ngành kinh doanh giá trị cao)

Link khảo sát (ấn vào đây để vào tham gia khảo sát)


Lưu ý: Chỉ làm khảo sát 1 lần, không thực hiện lần 2. Phát hiện sẽ tạm khóa tài khoản để cảnh cáo.